Оферти

Подаръчен ваучер
Сега можете да поднесете един изключително оригинален подарък за нощувки, избрана от вас SPA процедура, за Дневна карта за достъп до всички съоръжения в СПА Център Калиста или вечеря в А ла карт ресторант Калиста. За нас ще е изключително удоволствие да помогнем в избора за реализирането на вашия подарък, за да се превърне той в наистина оригинален, специален и незабравим.

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР
Подаръчният ваучер представлява официален документ, удостоверяващ правото на притежателя му да получи стока или услуга в СПА хотел Калиста при долупосочените условия.
 • Необходима е предварителна заявка за избраната стока или услуга;
 • Наличните свободни места са предмет на изрично потвърждение от страна на СПА хотел Калиста;
 • СПА хотел Калиста приема предплатените ваучерите от техните притежатели, като приспада стойността на ваучера от стойността на резервираната стока или услуга. В случай, че стойността на ваучера е по-малка от цената на заявената стока или услуга, разликата до пълния размер се доплаща от потребителя;


СПА хотел Калиста приема ваучера по номиналната му стойност при резервиране на предплатени стоки или услуги отнасящи се за:
 • нощувки или хотелски пакети;
 • стоки и услуги предлагани в СПА Център Калиста;
 • консумация в А ла карт ресторант Калиста или Винарна Калиста;
 • други стоки и услуги предлагани в СПА хотел Калиста.
 • Ваучерът може да се използва в указания срок до изчерпване на неговата стойност;
 • Ваучерът може да се използва за оферти в промоция, ако е изрично упоменато в самият ваучер.
 • Ваучерът може да се преотстъпва при условие, че лично титуляра на ваучера направи резервация за третото лице.
 • В случай на кражба или загуба, ваучерът не може да се преиздава;
 • Ваучер с нарушена цялост е недействителен;
 • Ваучерът не може да се заменя с неговата парична равностойност;
 • Валидността на ваучера е 6 /шест/ месеца от дата на закупуване за нощувки и 3 /три/ месеца за всички останали стоки и услуги и не може да бъде удължавана;
 • Валидни по всяко време остават Общите условия за настаняване в СПА хотел Калиста.